1. HOME
  2. ACTIVITIES
  3. THAILAND
  4. Ambassador Dr. Krizz Chan Rice Distribution

ACTIVITIES

THAILAND

Ambassador Dr. Krizz Chan Rice Distribution

On behalf of UNWPA Thailand, donates 360 bags of 5 kg rice to Stateless families in Chiengrai via ADRA Foundation.

วันนี้ได้บริจาคเงินเพื่อซื้อข้าวสารแห้ง ผ่านมูลนิธิแอ๊ดเวนตีสเพื่อพัฒนาและบรรเทาทุกข์  ADRA ให้กับโครงการไร้รัฐไร้สัญชาติ จำนวน 360 ถุง ถุงละ 5 กก

หากใครสนใจบริจาคสามารถติดต่อริกเตอร์มูลนิธิได้โดยตรง

มูลนิธิแอ๊เวนตีสเพื่อพัฒนาและบรรเทาทุกข์

ธนาคารกสิกรไทย สาขาแม่จัน

เลขบัญชี 031–1-46813-8

โทร  0896377426

คุณอุ่นทิพย์ พุทธวงค์(เป้)

หรือส่งของบริจาคไปที่ :

โครงการไร้รัฐไร้สัญชาติ 16/1 หมู่ 2 ต แม่จัน อ แม่จัน จ.เชียงราย 57110

ACTIVITIES